Info & Contact

RallyandRaces, when a hobby becomes a passion …

RallyandRaces werd meer dan tien jaar geleden opgericht met als hoofdonderwerp de fotografie van de Belgische autosport. Ondertussen is RallyandRaces uitgegroeid tot een gekende site in de nationale en internationale autosport scène met publicaties van zowel eigen artikels als persberichten. We fotograferen al lang niet meer enkel in België, maar gaan het zo nu en dan ook op internationale bodem zoeken.

Heeft u wat nieuws te vertellen? De kans is vrij groot dat wij reeds de foto’s hebben, stuur het ons door naar press@rallyandraces.com en wij maken er de perfecte combinatie van.

RallyandRaces, dat zijn …

Hans Jacobs: fotograaf (rally, circuit, automotive), redactie, verantwoordelijke uitgever, dagelijks bestuur
Stijn Vanderspikken: fotograaf (rally, circuit, automotive), dagelijks bestuur
Giovanni Declercq: fotograaf (rally, circuit), redactie, dagelijks bestuur
Joël Vanderzijpen: fotograaf (circuit)
Lorenz Deschuyttere: fotograaf (rally, rallycross, automotive)
Vincent Huybrechts: fotograaf (circuit)
Bert Driesmans: fotograaf (circuit, automotive)
Bart Dehaese: fotograaf (circuit)
Nikos Tsaknias: fotograaf (rally, circuit)
Pedro Dermaux: fotograaf (circuit)
Len Kutasi: fotograaf (circuit)

Dirk Titeca: redactie (rally)
Margot Ureel: redactie (rally)
Korneel Debruyn: redactie (circuit)

Copyright …

Alle teksten en illustraties/afbeeldingen op deze website alsook de lay-out zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegelaten om deze artikels en/of foto’s, geheel of gedeeltelijk, te kopiëren, door te sturen, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren. Aldus kan materiaal van deze website enkel overgenomen worden met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RallyandRaces vzw én desgevallend van de betrokken fotograaf, en mits correcte vermelding van de bron.

Een kleine uitzondering hierop is dat wij de toestemming geven aan derden dat door ons gepubliceerde foto’s, getrokken door onze fotografen, gebruikt kunnen worden in artikels of kan gedeeld worden op sociale media, enkel en alleen op voorwaarde dat de foto in webformaat (zoals gepubliceerd in onze artikels) integraal wordt overgenomen, inclusief dus het logo van RallyandRaces alsook de naam van de fotograaf.

Bij vastgestelde inbreuken hierop zal RallyandRaces in eerste instantie trachten op minnelijke wijze een vergoeding te vragen volgens de Sofam tarieven (www.sofam.be) met een minimum van 123,95 € per inbreuk. Indien er geen minnelijke oplossing mogelijk blijkt, kan RallyandRaces beslissen tot gerechtelijke vervolging, waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd zullen zijn om kennis te nemen van de vordering.

RallyandRaces VZW, BE 0830.673.158

Nieuwstraat 2, 3850 Nieuwerkerken

+32 494 51 78 75 (Hans)
+32 476 89 98 62 (Stijn)

Contact: info@rallyandraces.com
Persberichten mag u mailen naar press@rallyandraces.com

Have fun … the RallyandRaces crew!