Motorsport UK denkt na over de heropstart

Motorsport UK heeft vandaag plannen aangekondigd over hoe het voorstelt Motorsport opnieuw op te starten in zijn elf sportdisciplines.

Motorsport is momenteel in het hele VK opgeschort tot 30 juni 2020. Hoewel wordt aangenomen dat er gedurende een aanzienlijke periode door de overheid beperkingen en sociale afstand zullen blijven bestaan, heeft Motorsport UK overwogen om de sport opnieuw op te starten, binnen de gestelde parameters door de overheid en gezondheidsautoriteiten.

Er is een aanzienlijke planning geweest waarbij overleg is gepleegd met belanghebbenden uit de hele sport en de gespecialiseerde commissies van Motorsport UK, om te bedenken hoe de sport op het juiste moment kan worden hervat, met inachtneming van de geldende richtlijnen van de overheid.

Motorsport vindt, in tegenstelling tot veel andere sporten, plaats in grote buitenomgevingen, zodat, met praktische maatregelen, een groot deel van Motorsport zou moeten kunnen hervatten, de aangebrachte wijzigingen worden aangebracht in veel van de gevestigde protocollen van de sport.

Hugh Chambers, CEO van Motorsport UK, zei: “Bij dit project is een brede vertegenwoordiging van de motorsportgemeenschap betrokken geweest, waarbij is nagegaan hoe elk aspect van elke discipline kan worden aangepast om overheidsadvies over sociale afstand en de bredere behoeften van de gemeenschap te respecteren. Zoals altijd bij Motorsport, is onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van zowel onze gemeenschap als het grote publiek. Het is belangrijk dat wanneer we Motorsport opnieuw opstarten, we dit op een veilige en verantwoorde manier doen, met respect voor de bredere volksgezondheidsagenda en de mode van de natie.

“We zullen allemaal de manier waarop we in het verleden hebben gewerkt moeten aanpassen en deze veranderingen op een samenwerkende en constructieve manier moeten accepteren. Motorsport heeft altijd gedreven door innovatie en aanpassingsvermogen om problemen te overwinnen, en het was enorm bemoedigend om te zien dat de gemeenschap samenkwam en vrijelijk bijdroeg aan het opnieuw verbeelden van elk onderdeel van onze sport en de praktische aspecten van elk evenement.”

Hans Jacobs
Hans Jacobs
Hans Jacobs is één van de twee grondleggers van RallyandRaces dat in 2007 het licht zag. De combinatie van een stevige dosis interesse in de autosport en de fotografie vormde de basis voor RallyandRaces, een site voor de autosport in België. Gaandeweg tracht Hans samen met de medewerkers de lat telkens weer wat hoger te leggen.

Laatste nieuws

Gerelateerd nieuws