Over de Condroz is er nog geen beslissing gevallen

De ‘Administratieve Raad van de Royal Motor Club de Huy’ laat net weten dat ondanks de vele geruchten, de beslissing om de 47e Rally van de Condroz al dan niet te annuleren, nog steeds niet genomen werd.

De gezondheidscrisis waar we momenteel mee te maken hebben heeft een grote impact op de evenementensector, inclusief de sportevenementen, en zeker ook de organisatie van een rally die grotendeels op openbare wegen en publieke plaatsen plaatsvindt.

Uiteraard volgt de RMC Huy de evolutie van de crisis en de maatregelen die genomen worden door de verschillende instanties op de voet: gemeentelijk, provinciaal, regionaal en federaal. De RACB heeft laten weten dat voor dit soort wedstrijden een specifieke procedure moet voorgelegd worden aan de betrokken instanties, een procedure die nog steeds in beraad zou zijn. Afhankelijk van de definitieve en goedgekeurde versie zal bijgevolg overwogen worden of het effectief laten doorgaan doen- of haalbaar is.

De finale beslissing om al dan niet door te gaan met de organisatie zal zo snel mogelijk genomen worden in alle eer en geweten, rekening houdend dus met deze procedure en de opgelegde regels om niet alleen het publiek en de deelnemers niet in gevaar te brengen, maar ook de vele dienstverleners en vrijwilligers zonder wie deze rally niet mogelijk zou zijn, alsook het aspect van het ‘feestelijke’ en ‘veel volk’ dat deel uitmaakt van het succes van de Rally van de Condroz.

Wordt vervolgd …

Hans Jacobs
Hans Jacobs
Hans Jacobs is één van de twee grondleggers van RallyandRaces dat in 2007 het licht zag. De combinatie van een stevige dosis interesse in de autosport en de fotografie vormde de basis voor RallyandRaces, een site voor de autosport in België. Gaandeweg tracht Hans samen met de medewerkers de lat telkens weer wat hoger te leggen.

Laatste nieuws

Gerelateerd nieuws